Formalności po urodzeniu dziecka

Dzisiaj będzie oficjalnie i formalnie. Nareszcie po 9 miesiącach rodzi się potomek. Nie cieszymy się sami, cieszy się też państwo i urzędnicy, bo urodził się nowy obywatel, którego trzeba szybko zapisać w rejestrach.

*Co robić po kolei?*

*1. Akt urodzenia i PESEL*
W ciągu 14 dni od narodzin dziecka należy zarejestrować je w Urzędzie Stanu Cywilnego.

W Gdańsku zgłoszenie: ul. Nowe Ogrody 8/12, pokój nr 151,www.gdansk.pl/online,22,156.html, www.gdansk.pl/online?procedura=59

Rejestracja urodzenia dokonywana przez rodziców jest bezpłatna.

Do Urzędu Stanu Cywilnego zabieramy:
– Pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka wystawione przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej;
– Skrócony odpis aktu małżeństwa (w przypadku, gdy rodzice dziecka pozostają w związku małżeńskim); jeżeli nie akt urodzenia mamy
– Dowody osobiste lub paszporty rodziców;
– Oświadczenie rodziców o nadanych imionach dla dziecka;
– Podanie o wydanie trzech egzemplarzy odpisu skróconego aktu urodzenia.

*PESEL*
Zgłaszamy tam, gdzie będzie mieszkało na stałe dziecko.
W Gdańsku ja: ul. Partyzantów 74, Ewidencja ludności – stanowisko 38, 39,www.gdansk.pl/online?procedura=77

Nadanie numeru PESEL następuje w ciągu 3 miesięcy od daty zgłoszenia.

*2. Zameldowanie dziecka*
Zgłaszamy/ meldujemy tam, gdzie dostaliśmy PESEL Malucha.

Opłat brak.
www.gdansk.pl/online?procedura=83

*3. Wybranie przychodni lekarskiej*
Wybieramy:
– położną środowiskową (odwiedza nas 4-6 razy) dla siebie i dla dziecka
– lekarza pediatrę + pielęgniarkę środowiskową przy pediatrze

Żeby wybrać ww. personel medyczny trzeba wypełnić deklarację wyboru. Dobrze to zrobić przed urodzeniem dziecka.

*4. Zgłoszenie do ZUS*
– za pośrednictwem pracodawcy jednego z rodziców, podajemy w pracy imię nazwisko dziecka, pesel, datę urodzenia, odpis aktu urodzenia i adres zameldowania

*5. Odbiór becikowego (przed upływem 12 miesięcy od dnia narodzin)*
– sprawą zajmuje się MOPS lub Urząd Gminy

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka w kwocie 1 000 zł na jedno dziecko przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł *netto* (rok bazowy to 2011, wlicza się dziecko i dzieli kwotę łącznie z nowonarodzonym dzieckiem).

www.bip.mopr.gda.pl/index.php?idg=1&id=124&x=25&y=8
6. to zapis dziecka do żłobka*
Sytuacja dot. Gdańska, co wyraźnie zaznaczam, bo w innych rejonach Polski zapisy mogą wyglądać inaczej.

Do żłobka można zapisać dziecko po urodzeniu. Należy mieć numer PESEL (czekaliśmy na PESEL syna miesiąc). Ten warunek jest nie do obejścia – wiem, mailowałam ze żłobkami państwowymi i właśnie to jest główna zmiana dot. zapisów, już w ciąży nie mogłam dziecka zapisać (jak kiedyś).

Zapisy w Gdańsku odbywają się bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem internetu –> www.zlobki.gda.pl

zlobek.png

Informacja o limicie miejsc w żłobkach publikowana jest w terminie do 15 maja każdego roku.
Listę dzieci nowoprzyjętych ustala się do 31 lipca każdego roku.

*Wskazaliśmy interesujące nas żłobki (wybór z 9) i jesteśmy 290, 390 i 420 na liście oczekujących.*

Mam świadomość, że szansa przyjęcia dziecka do żłobka państwowego za rok jest mizerniutka, bo ma dwójkę pracujących rodziców bez orzeczenia o niepełnosprawności* (dzięki Ci Boże!), ale nikt mi nie zarzuci (w tym ja sama), że nie próbowałam.

*Czy Wasze dzieci dostały się do żłobka państwowego? Czy w ogóle jest szansa, żeby rodzice w naszej sytuacji z miejsca 290 dostali żłobek państwowy?*

*Pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka, wynikające z uchwały Nr X/137/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2011r., mają dzieci:
a)z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności,
b)których co najmniej jedno z rodziców jest osobą niepełnosprawną,
c)wychowywane samotnie przez rodzica przebywającego w domu samotnej
matki lub w innej specjalistycznej placówce i nabywającego w okresie pozostawania bez pracy kwalifikacje zawodowe umożliwiające podjęcie zatrudnienia,
d)których rodzeństwo uczęszcza do żłobka.

Formalności po urodzeniu dzieckaCytat z http://czytaczka.pinger.plDzisiaj będzie oficjalnie i formalnie. Nareszcie po 9 miesiącach rodzi się potomek. Nie cieszymy się sami, cieszy się też państwo

*O czymś zapomniałam?*

*A jak było w Waszym przypadku? Biegliście od razu do urzędu (same, wysłałyście partnera, trzeba było iść z dzieckiem)? Czy sprawnie to wszystko się odbywa?*